Μορφή

Διαστάσεις: 50Χ40 cm Ελαιογραφία σε Μουσαμά Έτος ολοκλήρωσης: 2022 Οι εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
Read More

Βίκος 1990

Διαστάσεις: 100x 100 cm Ελαιογραφία σε Μουσαμά Έτος ολοκλήρωσης: 2022 Οι εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
Read More

Εις μνήμην

Διαστάσεις: 100χ100 cm Ελαιογραφία Έτος ολοκλήρωσης: 2021 Οι εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
Read More

Άποψη

Διαστάσεις: 100x 80 cm Ελαιογραφία σε Μουσαμά Έτος ολοκλήρωσης: 2021 Οι εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
Read More

«Εσταυρωμένος»

εσταυρωμένος
Διαστάσεις: 162x 153 cm Ελαιογραφία σε Μουσαμά Έτος ολοκλήρωσης: 2020 Οι εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
Read More

Με την «Πυθία»

Διαστάσεις: 140 x 130 cm Ελαιογραφία σε Μουσαμά Έτος: 2019 Οι εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
Read More

Με τη «Σελήνη»

Διαστάσεις: 70 x 50 cm Ελαιογραφία σε Μουσαμά Έτος: 2016 Οι εικόνες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
Read More